تبلیغات
♬ Exo Lover ♬ - شرایط نویسندگی

!WE ARE ONE
1- نام کاربری بده یا اگه نداری بگو برات بسازم
2-فقط از اکسو آپ کن
3- وبو لینک کن
4 - عکس پروفایلت معلوم باشه خیلی خوب میشه
5-مطالب خوب بزار (هر چی خواستی بزار فقط منظورم مناسب سن باشه)
6- هر هفته حداقل 1 مطلب بزار
7 -مطالبو توی موضوعات خودش بزار(لطفا)
8- وبت رو معرفی نکن (خواهشا/ خودم وبتو لینک میکنم )
9- خوش اخلاق باش لطفا حوصله دعوا ندارم -ـ-
10- فونت هر پست خوانا باشه