اسمم : سحــــــر
تولدم : 2002/2/13 یـــا 1381/11/25
کلاس : هشتمم
جنسیتم : دختر

رنگ مورد علاقم : آبی و مشکی
غذای مورد علاقم : مرغ سوخاری و نودل
بایسم : کــــــای
فیلم مورد علاقم : همه ی فیلمای کره ای رو دوس دارم اما تقدیم به زیبایی تو بیشتر
آهنگ موردعلاقم : همه ی آهنگای کره ای رو دوس دارم
ورزش مورد علاقم : والیبال
..............................................................................
همه میگن کلاس ما تو هشتما از نظر درسی عالیم (هممون معدل بالای 19.5 داریم)

اما از نظر ساکت بودن جز آخرین کلاس کل مدرسه ایم
زنگایی که معلم نباشه میزا رو گرد می چینیم و یا بازی می کنیم یا میزنیم و میرقصیم 
چون در کلاسمون فقط از توی کلاس باز میشه راحتیم
سر بیشتر زنگا خوراکی میخوریم و کلا معلما عاشقمونن
هممون پشت همیم نخالم نداریم